SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Rozvrh k přednáškám o politické oekonomice
Název: Rozvrh k přednáškám o politické oekonomice
Autor: Rieger, František Ladislav
Klíčová slova: Bráf, politická ekonomie, vláda
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Úvodní odstavec textu obsahuje poděkování panu ministru Dru Albínu Bráfovi a jeho choti, za svolení otisknutí přílohy k habilitační práci zesnulého F. L. Riegera, kterému z politických důvodů nebylo povoleno se habilitovat. Dále je vysvětlena samotná podstata pojmu politická oekonomika, vliv vlády. Následně se autor zaměřuje na historii a předkládá stručný přehled. V další části textu je vyobrazen autorův pohled na komunismus a socialismus.

(Švorc Martin)