SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nezaměstnanost, zkrácení pracovní doby a náš venkov
Název: Nezaměstnanost, zkrácení pracovní doby a náš venkov
Autor: Mayer, Alfred Maria
Klíčová slova: čeledi, nezaměstnanost, venkov
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Mayer popisuje, že již podle doktora Fouska venkované a z velké části i měšťané smýšlí selským rozumem a proto jsou nedůvěřivý, dále popisuje poměry na venkově a loňskou špatnou úrodu (1931). Navrhované zkrácení pracovní doby na 40.hodin týdně, jež má vést ke snížení nezaměstnanosti, vidí Mayer jako špatný návrh, který si vykládá tak, že navrhovatelé neznají skutečné poměry na venkově. Dle Mayera může pracovní dobu v zemědělství určovat pouze příroda, např.: ve středním a drobném podniku pracují především členové rodiny a čeledi 12-16 hodin denně. Příčinu nezaměstnanosti vidí Mayer v trvalé také infiltraci, některých nezaměstnaných sil, z průmyslu a životního prostředí do zemědělství...

Rozdělení majetku pozemkového v Čechách
Název: Rozdělení majetku pozemkového v Čechách
Autor: Fiedler, František
Klíčová slova: majetek, pozemkové vlastnictví, venkov, zemědělská politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1906
   
Abstrakt:

Základní otázkou pro zemědělskou politiku každého státu je rozdělení zemědělské půdy mezi obyvatelstvo a skupiny zemědělských podniků; ty se dále dělí na majetek drobný, střední a velký majetek pozemkový. Toto rozdělení přímo ovlivňuje tři proudy voličů. Článek obsahuje mnoho tabulek, které zobrazují rozdělení obyvatelstva v zemědělství dle různých hledisek.

Růžičková Zuzana