SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Krajinské výstavy v Čechách roku 1903 (Hořice, Pardubice, Ústí nad Labem)
Název: Krajinské výstavy v Čechách roku 1903 (Hořice, Pardubice, Ústí nad Labem)
Autor:
Klíčová slova: výstava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1903
   
Abstrakt:

Článek je jako celek pojat jako referát, ve kterém jsou všechny tři v nadpisu zmíněné krajinské výstavy charakterizovány z několika pohledů: jak mají být správně rozvrženy pavilony, jak mají být umístěny, jaká by měla být jejich architektura, poměr obsazení jednotlivých odvětví (zemědělství, malý a velký průmysl, školství, atd.).
Referát je ucelený a podává podrobnou informaci o stavu pokroku v dané krajinské oblasti v tom kterém oboru. Pro zájemce o bližší a podrobnější informace o tématu krajinských výstav mohu tento článek jen doporučit přečíst.

Týř Pavel

Vánoční výstava v umělecko-průmyslovém muzeu obchodní a živnostenské komory pražské
Název: Vánoční výstava v umělecko-průmyslovém muzeu obchodní a živnostenské komory pražské
Autor: Borovský, František Adolf
Klíčová slova: umělecký průmysl, výstava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Popis a vyjmenování vystavovatelů a jejich nejzajímavějších výrobků na pražské výstavě.Jedná se o vcelku detailní popis všech tehdejších novinek v oboru uměleckého průmyslu.

Koudelka Tomáš