SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Sociálně politický obsah zákonů válečných
Název: Sociálně politický obsah zákonů válečných
Autor: Lukáš, Josef
Klíčová slova: povinné sociální pojištění, sociální aspekty, válečné zákony
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Článek se zabývá sociálními aspekty zákonů, které vznikly v reakci na válečné dění. Zejména se soustředí na nižší vrstvy samostatně a nesamostatně výdělečně činné, na něž má dle názoru autora válka největší vliv. Podrobněji se zamýšlí například nad uzákoněním povinného sociálního pojištění.

(Vlček Tomáš)

Související autoři

více o hledání