SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Název: Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 1. světová válka, hospodářské poměry, mezinárodní obchod, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Dr. Gruber zde navazuje na sérii článků, které už vycházely v předchozím ročníku. V první části se autor zabývá peněžními poměry v Rakousku-Uhersku a v cizině. Poukazuje na to, že v Německu a Rakousku je podnikání mnohem více spjato s úvěry než v ostatních zemích, a na rozdíly z toho vyplývající. Rovněž pojednává o emisi bankovek a omezování bankovních operací.
V další části článku se dr. Gruber zabývá dopravními a komunikačními prostředky. Zatímco vliv války na dopravu vnímá jako pozitivní, neboť válka nutí k výstavbě silnic a jejich udržování v dobrém stavu, vliv na komunikaci považuje za negativní, a to hlavně kvůli různým bezpečnostním omezením...

Obilní politika ve válce
Název: Obilní politika ve válce
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: hospodářská politika, intervence státu, obilní politika, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor se zde zabývá otázkou zásobování obyvatelstva obilím, akcentuje nutnost intervence státu do rozdělování, zároveň se však nevyhýbá ukazováním chyb některých státních rozhodnutí.

(Vlček Tomáš)

Problémy hospodářské politiky
Název: Problémy hospodářské politiky
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: hospodářská politika, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Antonín Basch v článku shrnuje problémy hospodářské politiky, které nastaly po válce. Průmysl fungoval pro potřeby války nebo stál bez surovin, a za takových poměrů vznikl náš stát a naše hospodářská politika.

(Sobotková Kateřina)

Válečné hospodářství dříve a nyní
Název: Válečné hospodářství dříve a nyní
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: řízené hospodářství, totalitní stát, válečné hospodářství, výroba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

V úvodu autor vysvětluje vzájemnou provázanost hospodářské a ozbrojené složky v případě válečného konfliktu. Charakterizuje válečné hospodářství jako totalitu. V dalším textu autor vysvětluje toto totalitní řízení státu ve všech jeho složkách pomocí deduktivních nástrojů a také vysvětluje aspekty válečného měnového, daňového a fiskálního řízení státu. Konec článku porovnává historické řízení válečného hospodářství s moderním a vysvětluje posun potřeby bohatství státu ve válečném stavu od monetárního k materiálnímu.

(Bláha Jan)

Zásobování a výživa za války
Název: Zásobování a výživa za války
Autor: Sedlák, Jan
Klíčová slova: české země, logistika, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Pod výmluvným názvem se rozkrývá problematika zásobení především civilního obyvatelstva v časech krize. O uvedení se stará výňatek z díla Revoluční Francie, ve kterém je sugestivně popsán problém s trhem potravin v době Velké francouzské revoluce. Přes výběr následných historických událostí se autor přenáší do „současnosti“. Rozboru jsou vystaveny komplikace plynoucí z povahy uspořádání Rakouska-Uherska a kritice pak politika vlády. Inspirace se dle autora nachází v Německu, kde vzniká samostatný úřad vyživovací (veden šl. Batockim; ten následně citován)...