SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Kaizlova "Věda správní"
Název: Kaizlova "Věda správní"
Autor: Kaizl, Josef
Klíčová slova: arbitráž, směna, transakční náklady
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Autor se zaměřuje nejprve na cenovou arbitráž, jakožto zprostředkování směny. Poukazuje na to, že arbitráž nabývá na významu a stává se nezbytným doplňkem dělby práce. V poslední době se pak ukazuje, že zprostředkování směny může být samo o sobě živností. Autor dále dělí obchod podle různých kritérií. Dělba práce se projevuje i v obchodě tím, že obchodník už není dopravce, ale tyto funkce se od sebe čím dál tím častěji oddělují. Dokonce je zde i prostor ke vzniku nových povolání jako například špeditér, který se vmezeřil mezi kupce a dopravce...

Související autoři

více o hledání