SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Problémy hospodářského myšlení
Název: Problémy hospodářského myšlení
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: teleologická metoda, tvorba ceny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Engliš napsal tento text jako odpověď na článek, ve kterém Rudolf Streller posuzuje jeho knihu Základy hospodářského myšlení. V šesti částech osvětluje svůj pohled na námitky vznesené Strellerem a obhajuje svoje názory. Nejprve se věnuje určení hranice věd, ve kterých lze užít teleologickou metodu, dále pak obhajuje její využití v hospodářské vědě. Dále obhajuje vysvětlení ceny bez využití hodnoty, ujasňuje vymezení hospodářské vědy a vztah mezi subjektivismem a objektivismem, který využívá. V poslední části článku ospravedlňuje použití postulátu minima strasti.

(Müller Tomáš)

Teleologická theorie hospodářská a normativní theorie právní
Název: Teleologická theorie hospodářská a normativní theorie právní
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: kausální metoda, kritický idealismus, norma, Postulát, přírodní zákon, teleologická metoda
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Autor v článku řeší filosofické otázky, rozdíl mezi tím, co je, a tím, co by mělo být. Článek vychází z předchozího textu autora Weyra. Řeší rozdíl mezi postulátem, normou a přírodními zákony.

(Novotný Ondřej)

Související autoři

více o hledání