SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Almužna a mzda
Název: Almužna a mzda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: almužna, Anglie, ekonomická teorie, Francie, chudinství, minimální mzda, podpora, pojištění v nezaměstnanosti, sociální podpora, sociální politika, svépomoc
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1883
   
Abstrakt:

Albín Bráf nastiňuje vývoj chudinství od starověku až po současnost, ve které žil. Zkoumá podobu, způsob i rozsah podpor, povinnost k nim a nárok na ně. Od začátku 16. století zaměřuje svou pozornost především na Anglii a Francii. Popisuje zde jak se napříč Evropou a v různých dobách měnil pohled na chudinství a zmiňuje zastánce daných pohledů. Sám se i zde jeví zastáncem liberální politiky a řešení otázky chudinství vidí ve formě pojištění.

(Hradečná Anna)

Česká svépomoc hospodářská na severní Moravě
Název: Česká svépomoc hospodářská na severní Moravě
Autor: Fischer, Richard
Klíčová slova: pivovary, sladovny, svépomoc, záložna
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Dr. Fischer se v tomto článku zabývá českou svépomocí a jejím vlivem na vytváření hospodářských poměrů v česko – německých stycích a zaměřuje se především na oblast Hané. Zamýšlí se nad otázkami úvěru, který do českých zemí přišel ze zahraničí. Roku 1861 byla v Přerově zřízena první záložna a od té doby následovaly záložny další. Dr. Fischer popisuje jejich vznik, problémy i spory. Pozastavuje se také nad tím, proč si řada českých lidí půjčuje v Německu a ne v záložnách vlastních.
V další části článku sleduje zakládání průmyslových podniků a jejich hospodářský vývoj. Zaměřuje se především na první pivovary a sladovny.

Kateřina Sobotková