SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Naše statistika po válce
Název: Naše statistika po válce
Autor: Krejčí, Dobroslav
Klíčová slova: statistický zákon, statistika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Autor v textu poukazuje na důležitost statistiky a to především v nastávající době poválečné, jelikož válka tuto činnost v některých směrech omezila či zcela zastavila a lidé začali pociťovat její důležitost. Největší problém ve statistice (sbírání statistických dat) vidí autor v chybějícím statistickém zákoně. Pro získání poctivé, pravdivé a všestranné statistiky považuje za nutné zavedení několika opatření: 1) Především dát veškeré statistice pevný právní základ. Tedy zavedení již zmiňovaného statistického zákona. 2) Náležitá organice statistiky zahrnující a) cílevědomý plán, b) rozdělení úloh mezi úřady a za c) náležité vybavení statistických orgánů...