SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Pět let sociální politiky
Název: Pět let sociální politiky
Autor: Brügel, Johann Wolfgang
Klíčová slova: gentský systém, nezaměstnanost, podpora, pojištění, sociální péče
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Vláda, která nastoupila v prosinci 1929, spadá časově téměř do doby, kdy dochází k těžké hospodářské a agrární krizi. K datu 28.2.1933 bylo v ČSR 920 tis. nezaměstnaných, obstarávání práce bylo tedy v popředí sociální péče státu. Autor se zabývá některými kroky, které vláda učinila.
     Důležitým bodem bylo zlepšení gentského systému. Délka vyplácené podpory byla v r. 1930 prodloužena z 13 na 26 týdnů, výměra státního příspěvku byla stanovena na 18 Kč na den. Byly vypláceny mimořádné podpory v nejvíce postižených výrobních odvětvích (textil, sklo, kovoprůmysl)...

Sociální péče v Československé republice
Název: Sociální péče v Československé republice
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Mezinárodní kongres sociální politiky 1924, sociální péče, sociální pojištění, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Jedná se o referát pro mezinárodní kongres sociální politiky v Praze v říjnu 1924. První část se zabývá prvním základním pilířem sociální péče – zákonnou dělnickou ochranou. 2. část pak druhým základním pilířem – dělnickým (sociálním) pojištěním. Dále je popisována péče o nezaměstnané, válečné poškozence, děti a osoby jinak bezmocné, péče bytová a družstevní.

(Sedlická Monika)