SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
K programu národního dělnictva
Název: K programu národního dělnictva
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: kolektivismus, národní dělnictvo, sociální demokracie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Autor zde popisuje organizaci národního dělnictva, které razantně odmítlo Marxovskou sociální demokracií hlásaný třídní boj a také nepřijímá kolektivismus. Dále mají odpor k rovné mzdě, stejnému počtu pracovních hodin, stejné autoritě a stejnému zařízení pro každého. Navrhují zkrácení pracovní doby pro některé odvětví, ve kterých by to bylo potřeba. Uvádějí, že například v zemědělství v určitých ročních dobách pracovní dobu zkrátit nelze. Pokud jim ostatní nevyhoví, nebojí se k dosáhnutí svého cíle použít stávky.

(Zaderlíková Šárka)

Počátky českého hnutí dělnického
Název: Počátky českého hnutí dělnického
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: časopis Dělník, dělnické hnutí, F. L. Chleborad, Oul, sociální demokracie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Autor článku poukazuje na fakt, že v české literatuře chybí popis dějin českého dělnického hnutí, a proto čtenáři předkládá část knihy Dr. Cyrilla Horáčka, který tuto oblast zpracoval, a to od samých počátků hnutí až po rok 1872, kdy se dělnictvo přiklání k sociální demokracii. Za jistý přelom považuje Dr. Horáček 40. léta 19. století, kdy nastal rozvoj strojní výroby následovaný propouštěním dělníků a jejich vzpourou. Roku 1867 dochází k založení listu Dělník a k příchodu Františka Ladislava Chleborada, jehož jméno je do 70. let spojeno s českým dělnickým hnutím...

Stávky
Název: Stávky
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: druhy stávek, organizace podnikatelů, sociální demokracie, stávka, velkokapitál
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek analyzuje příčiny, účinky a následky stávek pro přímo zúčastněné i nezúčastněné jednotlivce a to z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů. Zároveň si dává za úkol povzbudit ve čtenářích, kteří se na stávkách přímo neúčastní, objektivnější nahlížení na vztah dělníků a zaměstnavatelů. Text rovněž obsahuje podrobnější analýzu druhů stávek. Autor do článku zahrnuje pojednání o sociální demokracii a jejich ideálech a tezích.

(Čížková Michaela)