SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 5, Výbor statí z politiky a samosprávy
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Anglie, dělnická třída, Domovské právo, chudoba, Klíčová slova: zemská správa, kraje, krajští hejtmané, migrace, obec místní, obec okresní, okresy, Prusko, rolnické společenství, samospráva, sdružování, Stát, stavovské sdružovaní, veřejná správa, veřejná správa, zákony, zastupitelstva, zemský sněm
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Bráf, A. Idey a skutečnosti v samosprávě. In Albín Bráf - Život a dílo. Díl pátý: Výbor statí z politiky a samosprávy. Praha: Vesmír, 1924, s. 114–133.
Článek popisuje dualismus pravomocí, vzniklý po Prosincové ústavě 1867, a zkoumá prosazování myšlenek samosprávnosti. Popisuje historický vývoj a důvod vzniku samosprávy a její stav v současné Anglii a Prusku. Dochází na konkrétních příkladech závěru, že se samosprávnost pomalu ve společnosti prosazuje. Zdůrazňuje potřebu ji chápat jako účast občanů na výkonu veřejné správy, a ne jako autonomii společenství bez vnějších zásahů. Jedná se o doplnění a reakci autora k článku Prof. Dr...

Nynější stav otázky o závazných společenstvech rolnických
Název: Nynější stav otázky o závazných společenstvech rolnických
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: rolnické společenství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Autor sa snaží vyjasniť a vzbudiť ďalšie úvahy nad obsahom rokovania novej rakúskej Rady roľníckej o povinných odborných spoločenstvách roľníckych.
Rokovanie bolo dôsledkom stále silnejúcich združovacích úsilí v poľnohospodárstve. Existovali dva základné typy spoločenstiev. Tie čo slúžili bezprostredne k dosahovaniu ziskov a druhým typom boli spoločenstvá slúžiace všeobecným záujmom.
Vládne osnovy preberali i nedostatky doterajších foriem spoločenstiev a volali po ich vyššej forme organizovania. Autor spomína  i rozsah pôsobností poľnohospodárskych spoločenstiev navrhovaných vládnou osnovou. Porovnáva vlastnosti spolkov dobrovolných s vlastnosťami spolkou záväzných...