SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 3, Výbor statí z hospodářské a sociální politiky
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: 19. Století, Bráf Albín, Butschek, celní politika, cla, dělnictvo, desátky, efektivita práce, evropské země, laissez faire, List Friedrich, maximalizace výnosů, metodologie vědy, Michna, Mylhúzy; Alsasko; dělníci; bydlení; sociální aspekty; dělnická čtvrť, odbory, odbyt, podnikání, protekcionismus, průmyslová výroba, půda, robota, rolnictvo, Schoenbauer, sklářství, sociální politika, Stolice věd hospodářských, školství, textilní průmysl, transformace zemědělství, učitelství, vědecké poznání, zemědělství, zemědělství, Zürchauer
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, Albín. O mém blouznění vědeckém. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s. 221-225.
Bráf v článku nastiňuje, podle něho, správnou formu učitele a povzbuzuje člověka k průkopnictví a studování a rozšiřování nového. Dále popisuje vlastní začátky v oblasti metodologické vědy a učení. Snaží se ukázat, že za poznáním něčeho nového často stojí náročná cesta a že i on ji musel absolvovat. 

Lukas Jan


BRÁF, Albín. Dva staré návrhy na odklizení dluhů pozemkových. In Albín Bráf Život a dílo. Díl III. Josef Gruber, Cyril Horáček (ed.), Praha: Vesmír, 1923, s...

Index průmyslové výroby v Československu
Název: Index průmyslové výroby v Československu
Autor: Maiwald, Karel
Klíčová slova: index průmyslové výroby, průmysl, průmyslová výroba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Index průmyslové výroby je v úvodu představen jako autorova vlastní statistická konstrukce, které zobrazuje změny objemu výroby v průmyslových odvětvích národního hospodářství. Autor uvádí podrobně metodiku jeho sestavování a upozorňuje na limity jeho věrohodnosti. V závěru článku je přiložen vypočtený index průmyslové výroby pro roky 1928 – 1934 i s komentáři.

(Vávra Jan)

K reformě řádu živnostenského
Název: K reformě řádu živnostenského
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářství, průmyslová výroba, zemědělství, živnostník
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1905
   
Abstrakt:

Článek zaměřený na vývoj a růst průmyslové výroby a jejího vlivu na živnostníky. Josef Gruber se v článku odvolává na G. Sombarta. V úvodu článku se zabývá současným stavem hospodářství, jaké změny s sebou přinesl nárůst počtu obyvatel a průmyslové výroby, přesun lidí ze zemědělství do průmyslových odvětví (porovnání evropských zemí a domácích podmínek). Tím se dostává k hlavnímu tématu článku, živnostenskému řádu. Po zhodnocení současného stavu navrhuje konkrétní změny, které by měly nastat a z jakých důvodů. Poukazuje na nutnost zavedení jednotných zkoušek, které by měly jednotný postup, rozsah a druh zkušební látky i taxy...

Průmyslová politika
Název: Průmyslová politika
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářská politika, hospodářský vývoj, Průmysl, průmyslová výroba, živnostenské podnikání, živnosti
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha poskytuje přehled průmyslového vývoje od naprostého počátku do tehdejší současnosti nejen v Československu, ale i dalších zemích jako je Rakousko, Německo, Francie, Velká Británie a Spojené státy Americké.

(Feurich Marek)

Změny v struktuře čsl. hospodářství a výhledy do budoucna
Název: Změny v struktuře čsl. hospodářství a výhledy do budoucna
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: celní politika, Československo, odbyt, průmyslová výroba, struktura hospodářství, vývoz
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Uvedení již dříve zmíněných hypotéz, které se vyplnily. První zmíněná hypotéza se týká prvotní a průmyslové výroby. Druhá hypotéza se týká závislosti na importu. Autor odsuzuje celní šílenství.

(Pešicová Kateřina)