SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O projektu České průmyslové banky v Praze
Název: O projektu České průmyslové banky v Praze
Autor: Lošťák, J.
Klíčová slova: průmyslová banka
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1898
   
Abstrakt:

Rozsáhlý článek s vysokou informační hodnotou, který je možná až příliš podrobný a zabývá se i věcmi, které podle mne s hlavním tématem článku úzce nesouvisí.
V úvodu se autor věnuje tomu, proč by instituce České průmyslové banky měla být vůbec vytvořena. Vyjmenovává klady i možné zápory a vše dokladuje na příkladech ze zahraničí, kde takové instituce již jsou.
Dále se velice podrobně zaobírá možnostmi, které by takováto banka mohla poskytovat a vše opět dokladuje na datech ze zahraničí.
Na závěr autor jen doufá, že pokud se u nás k založení takové instituce rozhodneme, povede to k rozvoji našeho průmyslu.

Týř Pavel

Související autoři

více o hledání