SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Daň a její zákonitosti
Název: Daň a její zákonitosti
Autor:
Klíčová slova: daně, právo, zákon berní
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Jedná se o přednášku J.M. prof. JUDr. Viléma Funka při příležitosti uvedení do rektorského úřadu. Tématem je daň a berní systém. Autor se zabývá definicí daně, jejím účelem, zásadami pro výběr daně, srovnává vývoj s právním systémem. Dále popisuje právní daňové poměry v českých zemích. Závěrem zmiňuje požadavek na změnu berního systému.

(Čurdová Ivana)

Některé poznámky k úpravě administrativního řízení berního
Název: Některé poznámky k úpravě administrativního řízení berního
Autor: Funk, Vilém
Klíčová slova: berní řízení, právo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Celý článek pojednává o reformě finančního administrativního řízení. Popisuje vývoj berního řízení, kritizuje jeho nedostatky a dává doporučení jak se jich zbavit.

(Škodová Ivana)

Reforma berní
Název: Reforma berní
Autor: Novotný, Jan Maria
Klíčová slova: Berně, daně, daňová reforma, hospodářství, ideologie, organizace, právo, právo, reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor analyzuje tehdejší berní soustavu a nabízí možnosti, jak by se dala reformovat. Poukazuje na její komplikovanost a neefektivitu.

(Opršal Petr)

Sociální a kulturní význam měst
Název: Sociální a kulturní význam měst
Autor: Bláha, Arnošt
Klíčová slova: městský život, obchodnictví, právo, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Tento článek řeší otázku městského života. Část obyvatelstva chce žíti novým způsobem a snaží se oprostit od venkovského života. Hlavní příčinou vzniku měst jsou měnící se hospodářské poměry. Města by mohla vznikat až tehdy, když se část obyvatelstva bude moci věnovat novým zaměstnáním a nebudou připoutáni k půdě.
V minulosti (13. stol.) bylo nejprve zemědělství. Až poté, co byl nadbytek lidí a plodin, byla zde možnost utváření řemeslného povolání. Dříve chodili nabízet své služby od vsi ke vsi. Později volili pevná sídla v blízkosti vesnic, kde se lidé shromažďovali (poutnická místa, podhradí či tržiště). Tito lidé se oddělili od venkova a zaměřili se pouze na řemeslnickou práci...

Základní zákon berní
Název: Základní zákon berní
Autor: Funk, Vilém
Klíčová slova: daně, právo, zákon berní
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

V reakci na říšský zákon o dávkách (Reichsabgabenordnung) se autor pouští ke zkoumání stavu zákonů berních v Československu. Tyto normy, mnohdy přejaté z dob Rakouska-Uherska, shledává ve srovnání s německou úpravou nedostatečné. Prvně jsou vytknuty nejpalčivější body, následně předloženy myšlenky modernizační. 

(Olekšák Petr)