SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářsky zítřek
Název: Hospodářsky zítřek
Autor: Verunáč, Václav
Klíčová slova: ekonomické informace, laborismus, organisace, organizace práce, poválečná obnova, práce, Racionalisace, technický pokrok, vědecké řízení, veřejná správa, zhospodárnění
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Kniha pojednává o tom, jak se vypořádat s následky války a jak zlepšit hospodářskou situaci v zemi. Rozebírá jednotlivé části hospodářství, hledá vhodná řešení, popř. přichází s úplně novými myšlenkami.

(Procházka Pavel)

Liberalismus či socialismus a dnešní hospodářský systém
Název: Liberalismus či socialismus a dnešní hospodářský systém
Autor: Netval, Vítězslav
Klíčová slova: individualismus, kapitál, liberalismus, podnikatel, práce, socialismus, stát, svoboda, úrok
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Kniha popisuje různé systémy řízení státu. Nejprve se zabývá Ideálním socialistickým systémem, popisuje jeho základní rysy a systém fungování (nepoužívá peníze, pouze naturální směnu). Na závěr této kapitoly se autor zmiňuje i o systému mezinárodní směny. V další kapitole je představen Socialistický systém s měnou peněžní (jsou zavedeny peníze, které vydává stát; vzniká vnitřní měna a tím i soukromý majetek a dědictví). Třetí kapitola je věnována Ideálnímu systému soukromokapitalistickému, v němž je vymezena moc a činnost státu na nejmenší míru (stát má za úkol udržovat pořádek a bezpečnost; výroba a směna se řídí soukromoprávními zásadami)...

Národohospodářská theorie
Název: Národohospodářská theorie
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: hospodářský vývoj, kapitál, peníze, práce, půda, užitek
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Tato kniha podává ucelený pohled na hospodářskou teorii. Shrnuje názory řady ekonomů a V. Mildschuh dokáže brilantně objasnit nedostatky či naopak vyzdvihnout přínosy různých teorií. Kniha je velmi čtivá a přehledná.

(Truhelková Jana)

Náš problém nezaměstnanosti
Název: Náš problém nezaměstnanosti
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: nezaměstnanost, práce, statistika, trh práce, zaměstnanost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor poukazuje na nedostatky, ktoré spôsobujú problém nezamestnanosti a následne sa zaoberá jeho možným riešením a vyjadruje názor na zdvojnásobenie výroby a vývozu, ktoré úplne ozdravia trh práce a celého súkromného a štátneho hospodaárstva.

(Vyoral Martin)

Naše dělnictvo
Název: Naše dělnictvo
Autor: Adámek, Karel
Klíčová slova: Dělnictvo, dětská práce, hospodářství, chorobnost, kapitalismus, mzda, ochrana, podnikatelé, práce, práce žen, pracovní doba, průmysl, reforma., společnost, stát, svoboda, úmrtnost, vzdělanost
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1885
   
Abstrakt:

Situace dělníků v 2. polovině 19. století. Sociální problémy (bydlení, pracovní doba, pracovní podmínky apod.)

(Mareš Filip)

Sociální politika a hospodářství
Název: Sociální politika a hospodářství
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: Mezinárodní asociace pro sociální pokrok, nezaměstnanost, pojištění, práce, sociální politika, vídeňský kongres
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Článek shrnuje hlavní myšlenky přednesené na vídeňském kongresu Mezinárodní asociace pro sociální pokrok, jehož hlavním tématem bylo potírání nezaměstnanosti a zajištění vyšší životní úrovně. V první části se článek věnuje racionalizaci, úpravám pracovní doby, mezd a náplně práce. Další část se dotýká tématu mezinárodní úvěrové kontroly a změn cen na základě fáze hospodářského cyklu. V závěru článku jsou shrnuty stanoviska kongresu týkající se správného nastavení pojištění v nezaměstnanosti a jeho financování.

(Müller Tomáš)

Za sociálním mírem...
Název: Za sociálním mírem...
Autor: Švácha, Miloš
Klíčová slova: kapitál, práce, sociální smír
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Článek pojednávající o sociálním rozvoji v rámci vybraných zemí Evropy (Belgie, Nizozemí, Francie, Anglie, Itálie, Švýcarsko, Německo a Rakousko) s určitým důrazem kladeným na Německo. Zmíněno je působení dělnických a pracovních komor (pozn.: v DK je zastoupeno pouze dělnictvo, v PK jak pracující, tak zaměstnavatelé), následně pak vývoj komor v rámci Evropy (regionální specifika, vztahy komor a státu, vztahy dělnictva-podnikatelstva, otázky zájmu o činnosti komor). Zkoumána je též úloha komor ve snažení o sociální smír, být prostředníkem v zájmovém boji kapitálu a práce (Schulze-Gävernitz)...

Základy sociální politiky
Název: Základy sociální politiky
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: bohatství, důchod, chudoba, kapitál, Malthus, Marx, práce, právo na práci, právo na život, přirozená práva, přírustek obyvatelstva, Sociální nerovnost, sociální spravedlnost, ženy v hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Vysvětlení a analýza jednotlivých zásad sociální politika dle autorova pohledu z meziválečných let. Osvětluje proč je vláda bez sociální politky stějně špatná jako vláda se špatnou sociální politikou.

(Jergon Roman)

Zprostředkovatelny práce
Název: Zprostředkovatelny práce
Autor: Sottner, Bohumil
Klíčová slova: práce, pracovní síla, stanovy, zprostředkování práce
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se zabývá schváleným zákonem o zprostředkovatelnách práce, který napravuje nedostatky zákona z roku 1931, jako je především: systém nahlašování volných pracovních míst, hledání pracovní síly inzercí a ohlášení o zastavení a omezení výroby, či o stávkách a výlukách. Mimo jiné se věnuje také rozdělení zprostředkovatelen na veřejné a odborné a systému jejich financování, také shrnuje aktuální fungování těchto státních organizací.

(Skrbek Ondřej)