SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národní hospodářství na pražské universitě
Název: Národní hospodářství na pražské universitě
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Bráf Albín, Buček Josef Ignác, Hasner Leopold, Jonák Ebehard Kopetz, Martin Adolf Kopetz, národní hospodářství, politická ekonomie, pražská univerzita, Richter Tomáš, Univerzita Karlova, Václav Gustav
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Autor v tomto článku chronologicky jmenuje profesory politické ekonomie na pražské univerzitě (jak byla obsazena katedra politické ekonomie) počínaje od Václava Gustava Kopetze až do roku 1924.

(Sedlická Monika)

Národní hospodářství na školách obchodních
Název: Národní hospodářství na školách obchodních
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: národní hospodářství, politická ekonomie, školství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

Dr. Bráf velice pragmaticky polemizuje o nutnosti zavedení povinnosti učení národního hospodářství na školách obecně. Vnímá, jestli a jak moc důležitá by politická ekonomie byla pro některý ze tří školních stupňů. Uvádí analogie s jinými školními předměty. Všímá si i specifičnosti škol, na kterých by se národní hospodářství mělo vyučovat. Snaží se uvažovat budoucí uplatnění absolventů tohoto předmětu na rozdíl od těch, kteří by tento předmět nevystudovali. Jedná se o pozitivní studii, kdy čtenář není přesvědčován, aby zaujal autorovo stanovisko.

(Drábek Jakub)

Rozvrh k přednáškám o politické oekonomice
Název: Rozvrh k přednáškám o politické oekonomice
Autor: Rieger, František Ladislav
Klíčová slova: Bráf, politická ekonomie, vláda
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Úvodní odstavec textu obsahuje poděkování panu ministru Dru Albínu Bráfovi a jeho choti, za svolení otisknutí přílohy k habilitační práci zesnulého F. L. Riegera, kterému z politických důvodů nebylo povoleno se habilitovat. Dále je vysvětlena samotná podstata pojmu politická oekonomika, vliv vlády. Následně se autor zaměřuje na historii a předkládá stručný přehled. V další části textu je vyobrazen autorův pohled na komunismus a socialismus.

(Švorc Martin)