SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Almužna a mzda
Název: Almužna a mzda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: almužna, Anglie, ekonomická teorie, Francie, chudinství, minimální mzda, podpora, pojištění v nezaměstnanosti, sociální podpora, sociální politika, svépomoc
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1883
   
Abstrakt:

Albín Bráf nastiňuje vývoj chudinství od starověku až po současnost, ve které žil. Zkoumá podobu, způsob i rozsah podpor, povinnost k nim a nárok na ně. Od začátku 16. století zaměřuje svou pozornost především na Anglii a Francii. Popisuje zde jak se napříč Evropou a v různých dobách měnil pohled na chudinství a zmiňuje zastánce daných pohledů. Sám se i zde jeví zastáncem liberální politiky a řešení otázky chudinství vidí ve formě pojištění.

(Hradečná Anna)

Nové problémy na poli sociálního pojišťování
Název: Nové problémy na poli sociálního pojišťování
Autor: Pilbauer, Rudolf
Klíčová slova: pojištění v nezaměstnanosti, sociální pojištění, starobní pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1902
   
Abstrakt:

Sociální politika se zabývá dvěma skupinami zákonodárství, zákonodárstvím ochranným a zákonodárstvím pojišťovacím. Ochranné zákonodárství má chránit dělníka před nebezpečím, které mu hrozí ve výrobě. Pojišťovacímu zákonodárství podléhají lidé, jejichž budoucí hospodářská existence je ohrožena, protože nemají kromě své práce jinou výdělečnou činnost, například dělníci. Na pojištění nemají naopak nárok lidé v oblastech domácí výroby a maloživnostníci. Tito lidé musejí ze svých nízkých výdělků přispívat ještě na pojištění  dělníků, takže jim nakonec zůstane nižší částka, než kterou dostanou dělníci...