SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dnešní krise agrární
Název: Dnešní krise agrární
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: agrární krise, latifundie, pachtýř, rolník, zadluženost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek popisuje hospodářskou situaci v dané době (konec 19. století), rozdělení obyvatelstva pracujícího v jednotlivých odvětvích, přičemž nejvíce lidí pracovalo v zemědělství a průmyslu. Autor zdůrazňuje důležitost prostých obyvatel (dělníků, rolníků) a tehdejšího velkého rozvoje zemědělství a pokroků v něm dosažených v předešlé době. Poté se autor věnuje rozboru jednotlivých příčin agrární krise (hospodářskými, sociálními i jinými). Pozornost je zde zaměřena na pokles cen obilí a na příčiny tohoto poklesu, přičemž se autor vrací až do 30. let 19. století (zdvojnásobení nákladů na produkci obilí a současný výrazný pokles cen)...

Související autoři

více o hledání