SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Obilní monopol
Název: Obilní monopol
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: cenová politika, monopol, pšenice, státní zásah
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Článek se zabývá tematikou zavedení obilního monopolu v Čechách v roce 1934. Monopolní hospodářství je podle vládního nařízení zavedeno na tři roky, do konce června 1937. Toto monopolní hospodářství se vztahuje na pšenici, žito, ječmen, oves a kukuřici. Vzhledem k událostem v dobách hospodářské krize, byla cenová a výrobní politika v Čechách vedena k soběstačnosti. Změnila se struktura vývozu a dovozu, díky nižší spotřebě a platební neschopnosti v zahraničí se snížila produkce ječmene, cukru a chmele. Namísto těchto plodin, u kterých došlo k poklesu produkce, byla volná půda věnována na výrobu plodin, které byly dřív dováženy, konkrétně pšenice...