SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Boj proti liberalismu
Název: Boj proti liberalismu
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: liberalismus, přirozený zákon, socialismus, svoboda
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Článek není kritikou liberalismu, ale reakcí právě na mnohé kritiky liberalismu, které se povětšinou snaží vyvrátit. Autor definuje liberalismus jako „praktickou nauku zbudovanou na theorii společenské, totiž t. zv. individualistické“ (Bráf, s. 2). Přísně tedy odlišuje praktickou a teoretickou stránku. Teorie říká, že vše vzniká přirozenou cestou skrz přirozené zákony, ale ze snah jednotlivců, a stát má jen zaručovat přirozenou rovnost lidí, což už je praxí. Dále je uvedeno, že socialismus postihlo to samé, co liberalismus, totiž že jejich teoretické základy již ztratily na významu, a že liberalismus jako absolutní princip náleží již historii...

Související autoři

více o hledání