SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání
Název: Sociální politika Československé republiky v prvním desetiletí jejího trvání
Autor: Dobiáš, Kazimír
Klíčová slova: péče o mládež, politika nezaměstnanosti, pracovní podmínky, Sociální zabezpečení, váleční poškozenci
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Práce detailně popisuje jednotlivé složky systému sociální politiky za první republiky. Především se věnuje péči o nezaměstnané a válečné poškozence, pracovnímu zákonodárství, bytové péči a systému sociálního pojištění.

(Mádr Pavel)

Související autoři

více o hledání