SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Obecné důsledky celní jednoty pro naše hospodářství
Název: Obecné důsledky celní jednoty pro naše hospodářství
Autor: Chmela, Leopold
Klíčová slova: organizace obchodu, tvorba ceny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1940
   
Abstrakt:

Článek Leopolda Chmely se věnuje tématu celního zapojení Protektorátu do hospodářství Velkoněmecké říše. Pojmy celní unie a celní zapojení, které ve svých důsledcích chápe jako jejich vzájemnou totožnost, charakterizuje jako sloučení dvou či více hospodářsky samostatných území v jeden celek. To umožňuje volné plynutí statků, zboží, kapitálu a práce z jednoho území do druhého a naopak. Díky spojení dojde k vytvoření jednotného celního tarifu, a proto za důležité považuje vytvoření nového uspořádání odbytu, výrobních a spotřebních poměrů a v neposlední řadě zahraničního obchodu...

Související autoři

více o hledání