SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský plán a jeho provádění
Název: Hospodářský plán a jeho provádění
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: dovoz, hospodářský plán, obchodní bilance, platební bilance, vývoz
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Podle autora by hospodářský plán neměl stavět na tom, že jsou české země soběstačné, protože nejsou, potřebují dovoz a měly by jej zaplatit vývozem. Vývoz ale upadá. Autor radí, aby nástupnické země Rakouska-Uherska spolu obchodně spolupracovaly, tak jak tomu bylo před rozpadem. Dále radí, aby se v hospodářském plánování nebraly v úvahu politické ohledy, což by mělo být zajištěno vznikem senátu, který by se věnoval pouze hospodářství a ne politice.

(Valentová Adela)

Konjunktura – obchodní bilance – platební bilance
Název: Konjunktura – obchodní bilance – platební bilance
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: konjunktura, obchodní bilance, platební bilance
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor popisuje vývoj konjunktury v Československu v letech 1924-1927. Srovnává situaci okolními státy, hlavně Německem, zabývá se vývojem platební bilance a jiným vývojem v různých odvětvích.

(Štegmann Tomáš)

Povšechný ráz československé platební bilance
Název: Povšechný ráz československé platební bilance
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: dovoz, obchodní bilance, platební bilance, vývoz
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Článek nabízí všeobecný pohled na výpočet československé platební bilance v závislosti na bilanci obchodní a uvádí porovnání současného způsobu výpočtu s dříve používaným. Autor předkládá domněnku, že dosavadní obchodní bilance byly špatně vypočteny, poněvadž se neuvažovalo zušlechťovací řízení, díky kterému jsou výpočty daleko přesnější. Dalším zmiňovaným problémem výpočtu je kolísající koruna, proto autor navrhuje, aby výsledky byly přepočteny na zlatý dolar, a to v jeho předválečné hodnotě...

Změněná spotřeba v českých zemích
Název: Změněná spotřeba v českých zemích
Autor: Naxera, Václav
Klíčová slova: obchodní bilance, Protektorát Čechy a Morava, spotřeba potravin
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor článku popisuje spotřebu v českých zemích za dob Protektorátu a porovnává ji s předchozím obdobím. Zmiňuje problém s evidencí statistických dat. Zaměřuje se na spotřebu masa a tuku, mléka, ovoce, pšenice a brambor, nápojů a dalších komodit. Závěrem uvádí, že celková spotřeba Protektorátu je vyšší, než bylo očekáváno. Upozorňuje na nutnost počítat se zvýšenou spotřebou ve výrobě a tím předejít možnému poklesu životní úrovně obyvatel.

(Čurdová Ivana)