SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Kaizlova činnost v oboru vědy národohospodářské a finanční
Název: Kaizlova činnost v oboru vědy národohospodářské a finanční
Autor: Tobolka, Zdeněk
Klíčová slova: Albín Bráf, finanční věda, Josef Kaizl, národohospodářská věda, živnostenský řád
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Článek je zaměřen na profesní život Josefa Kaizla, který patřil k průkopníkům národohospodářské a finanční vědy. K národohospodářské vědě přivedl Kaizla na univerzitě Albín Bráf, a Kaizl byl okouzlen natolik, že se o ní začal zajímat. Článek popisuje Kaizlovo studium v Německu, a kdo ho při něm ovlivnil, jsou zde také popsána některá z jeho důležitých děl. Část článku je věnována jeho snaze o změnu živnostenského řádu, který byl podle něj nedostačující. Kaizl vytvořil první české dílo o finanční vědě a byl významným reprezentantem historické školy národohospodářské.

(Trnovská Zuzana)

O povaze a platnosti theoretických nauk národohospodářských
Název: O povaze a platnosti theoretických nauk národohospodářských
Autor: Koudela, Jan
Klíčová slova: národohospodářská věda, teorie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

Článek je přednáškou z valné hromady České společnosti národohospodářské v Praze. Zabývá se teoretickou částí národohospodářské vědy jako nástroje k pochopení hospodářských jevů. Líčí spor klasické ekonomie s historickou školou a jinými školami, popisuje cíle teoretické vědy národohospodářské.

(Vejtrubová Zuzana)

Věda národohospodářská a soukromohospodářská
Název: Věda národohospodářská a soukromohospodářská
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: hospodářská politika, národohospodářská věda, soukromohospodářská věda, zemědělské podnikání
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Článek vypovídá o pokusech vytvořit vedle vědy národohospodářské také vědu soukromohospodářskou. Jsou vytýčeny rozdíly a převážně také společné rysy obou věd. Autor se v článku domnívá, že budovat vědu soukromohospodářskou v protikladu s národohospodářskou nemá opodstatnění, neboť tehdejší teorie národohospodářská v sobě zároveň nauku soukromohospodářskou uzavírá.

(Trnovská Zuzana)