SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářství a národ
Název: Hospodářství a národ
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářství, liberalismus, merkantilismus, Národ, vývoj hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Merkantilism arci namnoze přestřeloval: leckde podporováno uměle i nezdravé podnikání průmyslů, pro které nebylo přirozených podmínek prosperity, v jednostranném zájmu průmyslového podnikatelstva zanedbáváno i tísněno zemědělství zákazy vývozu obilí a dobytka, dopouštěno vykořisťování a tlumeno zvyšování životní míry dělnictva určováním sazeb mzdových, prodlužováním doby pracovní atd., průmyslové monopoly a výrobní řády dusily namnoze technický pokrok, takže vznikal odpor k přepjatému poručníkování státnímu a touženo po volném pohybu individua...

Individualismus či národní korporativismus
Název: Individualismus či národní korporativismus
Autor: Kliment, Josef
Klíčová slova: ideologie, individualismus, národ, ochrana jednotlivce
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Autor v krátkém článku varuje před ideologickými -ismy, v praktických otázkách vysvětluje preferování odborných názorů před ideologickými názory. V dobovém kontextu se text dále věnuje národnostním problémům. Autor vysvětluje ideální národnostní úpravu jako kombinaci individuální a kolektivní ochrany jednotlivce.

(Bláha Jan)

Politické spisy. Díl II.  Národní noviny (1848-1850). Část I.
Název: Politické spisy. Díl II. Národní noviny (1848-1850). Část I.
Autor: Havlíček Borovský, Karel
Klíčová slova: konstituce, národ, rovnopránost, svoboda, úřady
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1901
   
Abstrakt:

Tato kniha se skládá z článků vydaných v Národních novinách převážně v letech 1848 až 1849. Každý článek tvoří samostatnou kapitolu zabývající se konkrétním problémem a jeho možným odstraněním.

Výklad hesla Národních novin

    Objasňuje význam a obsah nadpisů článků, se kterými se mohl běžný občan v revolučních letech setkat...