SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dr. Alois Rašín
Název: Dr. Alois Rašín
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Alois Rašín, atentát, ministr financí, úmrtí
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Medailon sepsaný ve vazbě na úmrtí Dr. Aloise Rašína po atentátu 5. ledna 1923 (resp. 18. února téhož roku). Text zachycuje Rašínovo působení ve dvou polohách, nejprve jako persony aktivně činné a beroucí se za české zájmy v době Rakouska-Uherska, poté jako prvního ministra financí ČSR a architekta odloučení a stabilizace české měny. 

(Olekšák Petr)

Finanční věda - Část I.
Název: Finanční věda - Část I.
Autor: Kaizl, Josef
Klíčová slova: důchod, Finanční věda, ministr financí, národní hospodářství, obce, preliminář (rozpočet), Sax, veřejné hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1892
   
Abstrakt:

Autor poskytuje obecný i osobní liberální pohled. Pojednává o obcích všech úrovní a jejich působnosti v dané době (konec 19. století) a na daném místě (Česko) a o jejich hospodaření včetně správy majetku a rozpočtu.

(Řehová Vendula)

Odklon důchodů a cen
Název: Odklon důchodů a cen
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: Dr. Macek, důchod, Karel Engliš, ministr financí, národní hospodářství, produktivita
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Celý článek může být charakterizován jako dialog mezi autorem Karlem Englišem a odborníky, kteří reagují na jeho vystoupení či publikace.
V první části článku autor cituje svůj projev ze sociálně politického výboru, z jednání o požitkovém systému. Z pozice ministra financí rozebírá fakt, že jsme prakticky chudší, než jsme byli před válkou, příčiny a řešení této skutečnosti. Další je citace článku uveřejněném v „Právu lidu“ jako reakce na dotaz jistého poslance k předchozímu projevu v sociálně politickém výboru. Zde autor převážně obhajuje své statistiky. V druhé části článku autor otiskuje polemický článek Dr...