SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Almužna a mzda
Název: Almužna a mzda
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: almužna, Anglie, ekonomická teorie, Francie, chudinství, minimální mzda, podpora, pojištění v nezaměstnanosti, sociální podpora, sociální politika, svépomoc
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1883
   
Abstrakt:

Albín Bráf nastiňuje vývoj chudinství od starověku až po současnost, ve které žil. Zkoumá podobu, způsob i rozsah podpor, povinnost k nim a nárok na ně. Od začátku 16. století zaměřuje svou pozornost především na Anglii a Francii. Popisuje zde jak se napříč Evropou a v různých dobách měnil pohled na chudinství a zmiňuje zastánce daných pohledů. Sám se i zde jeví zastáncem liberální politiky a řešení otázky chudinství vidí ve formě pojištění.

(Hradečná Anna)

Pozadí hospodářských problémů Ameriky
Název: Pozadí hospodářských problémů Ameriky
Autor: Friedrich, Vilém J.
Klíčová slova: minimální mzda, program NIRA, teorie kupní síly, zdanění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Článek se zaměřuje na politiku prezidenta Roosevelta, která ačkoli byla považována za socialistickou, měla ve skutečnosti podle jeho přesvědčení pomoci i kapitalistům a měla směřovat především ke stabilizaci hospodářského vývoje. Ústřední otázkou byl poměr výroby spotřebních statků a kapitálových zisků, aby byl udržen co nejrychlejší hospodářský růst bez větších výkyvů. Ačkoli některé studie tvrdily, že jedinou cestou ke zvýšení kapitálových investic je omezení spotřeby, opak se prokázal pravdou a hlavním bodem Rooseveltova programu se stalo povzbuzení spotřeby. V další části se článek zabývá Teorií kupní síly, kdy se Roosevelt snažil o zvýšení důchodů všech vrstev...