SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Sociální a kulturní význam měst
Název: Sociální a kulturní význam měst
Autor: Bláha, Arnošt
Klíčová slova: městský život, obchodnictví, právo, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Tento článek řeší otázku městského života. Část obyvatelstva chce žíti novým způsobem a snaží se oprostit od venkovského života. Hlavní příčinou vzniku měst jsou měnící se hospodářské poměry. Města by mohla vznikat až tehdy, když se část obyvatelstva bude moci věnovat novým zaměstnáním a nebudou připoutáni k půdě.
V minulosti (13. stol.) bylo nejprve zemědělství. Až poté, co byl nadbytek lidí a plodin, byla zde možnost utváření řemeslného povolání. Dříve chodili nabízet své služby od vsi ke vsi. Později volili pevná sídla v blízkosti vesnic, kde se lidé shromažďovali (poutnická místa, podhradí či tržiště). Tito lidé se oddělili od venkova a zaměřili se pouze na řemeslnickou práci...

Související autoři

více o hledání