SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací
Název: Dvě nutné opravy: Právo domovské. Pracovny donucovací
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: demografická statistika, domovské právo, chudinství, legislativa, právo sociálního zabezpečení, Rakousko - Uhersko, samospráva, tuláctví, Veřejná správa
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1884
   
Abstrakt:

Albín Bráf v první části knihy nastiňuje základní výklad tehdy platného domovského zákona z roku 1863 a statistická data pro jednotlivé rakouskouherské země, a na jejich základě obhajuje doporučení ke změně tohoto zákona. V druhé části knihy se autor zabývá znovu obnovenou společenskou potřebou vyřešit starý nešvar, kterým je žebráctví a tuláctví. Společnost si žádá zřízení donucovacích pracoven, které provázejí mnohočetné nejasnosti, počínaje náklady na zřízení až po jejich represivní a polepšovací funkci.

(Jůzová Marie)

Související autoři

více o hledání