SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Změny v cenách velkoobchodních a jejich měření
Název: Změny v cenách velkoobchodních a jejich měření
Autor: Šauer, Leopold
Klíčová slova: cenová disperse, cenový index, geometrický průměr, index citlivých cen, medián, skupiny cenové, střední hodnota, velkoobchodní ceny
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor v této knize provádí kvantitativní analýzu v cenové oblasti Rakouska-Uherska a posléze Československa. Popisuje a porovnává řadu stávajících i vlastních cenových indexů, pomocí nichž je demonstrován cenový vývoj v čase, vliv jednotlivých ekonomických faktorů na cenové indexy či vývoj indexů samotných. Rovněž je prováděna komparace vývoje cenových indexů v Anglii a Rakousku-Uhersku, a to jednak z pohledu rozdílné ekonomické situace a také z pohledu předválečného a poválečného období...

Související autoři

více o hledání