SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Název: Hospodářské poznámky k válce roku 1914
Autor:
Klíčová slova: 1. světová válka, hospodářské poměry, imperialismus, koloniální državy, politické poměry, válečné náklady
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Prvá časť článku (Hospodářské pozadí války) sa zaoberá hospodárskym pozadím vojny. V dôsledku vojny sa značne zmenšila vedecká tvorba, ukázala sa závislosť duševnej produkcie Rakúska na Nemecku. Vo vtedajšej zverejňovanej literatúre bolo možno vycítiť rivalitu jak medzi Nemeckom a Anglickom tak medzi Nemeckom a Francúzskom. Nemecko sa stalo tŕňom v oku viacerým štátom. Francúzi nenávideli Nemcov hlavne od roku 1970 kedy prehrali vojnu a boli im následne odobrané územia Alsaska a Lotrinska, Dáni pre násilné odtrhnutie Šlesvicka a Holštýnska z ich vtedajšieho územia. Rusi zase nemali radi Nemcov pre ich pracovitosť, svedomitosť a kultivovanosť, inými slovami pre ich kultúrnu nadradenosť...

Socialismus a imperialismus
Název: Socialismus a imperialismus
Autor: Štern, Evžen
Klíčová slova: družstevnictví, hospodářská krize, imperialismus, kolonie, marxismus, nadprodukce, průmysl, socialismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1918
   
Abstrakt:

Kniha je zaměřena na dobovou situaci ve světě, zabývá se příčinami války, hospodářskou krizí, koloniemi, atd. Hlavním úkolem knihy je ukázat, že podnětem moderních válek je hospodářský boj jednotlivých států. Je rozdělena do šesti kapitol.

(Štroblová Hana)

Související autoři

více o hledání