SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dnešní stav světového hospodářství
Název: Dnešní stav světového hospodářství
Autor: Král, Alois
Klíčová slova: expanze, hospodářský cyklus, světové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor článku srovnává světové hospodářství roku 1937 s předchozími lety od světové hospodářské krize z roku 1929 a dochází k závěru, že bezpochyby docházelo ke zlepšení.
 

(Kolařík David)

Hospodářský cyklus v posledních letech
Název: Hospodářský cyklus v posledních letech
Autor: Hraše, Josef
Klíčová slova: deprese, hospodářský cyklus, prognostika, prosperita
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Josef Hraše v publikaci popisuje vývoj hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus považuje za přirozený proces. Tento proces byl značně ovlivněn, a jeho budoucí vývoj narušen, první světovou válkou. Hospodářský vývoj se tedy po 1. sv. válce ubíral jiným směrem než by se ubíral, kdyby k válce nedošlo. Dále popisuje jednotlivá stádia hospodářského cyklu a podrobněji popisuje hospodářské procesy, které vedou k tomu, že jedno stádium hospodářského cyklu střídá druhé. Rovněž se zabývá výzkumy, které zjišťovaly, jak dlouho určitá stádia trvají.

(Vaniš Miloš)