SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Obchodní a živnostenské komory v Rakousku, jejich vývoj a význam
Název: Obchodní a živnostenské komory v Rakousku, jejich vývoj a význam
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: hospodářské komory, Obchodní komora, Živnostenská komora
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Tento článek byl napsán na žádost čtenářů, aby rozšířil povědomí o obou komorách.  Zpočátku se autor zabývá historickými fakty vzniku a vývoje hospodářských komor v celosvětovém měřítku (zejména však ve Francii, Itálii, Rakousku).  Poté zde nalezneme historické zmínky o státních opatřeních a také zákonech, které funkce těchto komor vymezovaly a určovaly, čím se komory mají zabývat. Autor se dále věnuje obchodní komoře ve Vídni, její struktuře, funkcím a významu. Dále pak tím, kdo volí do těchto komor, kdo může být volen a jak volby probíhají. (Toto souvisí s nadcházejícími volbami v době, kdy byl článek publikován)...

Související autoři

více o hledání