SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Finanční a hospodářská politika Československa do konce r. 1921
Název: Finanční a hospodářská politika Československa do konce r. 1921
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: daně, dluh, finance, finanční politika, hospodářská politika, rozpočet
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

V knize jsou zachyceny nejdůležitější problémy poválečného Československa. Řeší se zde finanční a hospodářské jevy poválečného státu, politická práce a smýšlení té doby s přihlédnutím na psychologický stav Evropy. Válka zničila výrobní prostředky, rozvrátila stabilitu měn. Vymizela pracovitost a úspornost ve výrobě i spotřebě, každý si navykl na veliká čísla, k nimž vedla znehodnocená měna. Rašín toto „dědictví“ určil jako první úkol, se kterým by nově vzniklé státy i státy válkou jen zasažené měly bojovat...

Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse
Název: Hospodářství usměrňované ve světle teorie a prakse
Autor: Matoušek, Josef
Klíčová slova: hospodářská politika, obilní monopol, státní zásahy, vázané hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

 Významná část knihy je věnována historické podstatě a vývoji metod usměrňovaného hospodářství. Jsou jmenováni autoři, kteří se tímto tématem zabývali od merkantilismu až po autorovu současnost. Zároveň je odkazováno na jejich díla, která se touto problematikou v průběhu dějin zaobírají; autor tak podává ucelený přehled podstatných prací a názorových proudů pojednávajících o usměrňovaném hospodářství na průřezu dějin.
   V následující části jsou zásahy státního aparátu do ekonomiky podrobeny kritice. Autor klade důraz na nutnost komplexního chápání ekonomiky se všemi důsledky její propojenosti...

Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském
Název: Idea soběstačnosti v dějinném vývoji hospodářském
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: domácí výroba, Ekonomická soběstačnost, hospodářská politika, protekcionismus, světové hospodářství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Kniha popisuje ideu hospodářské soběstačnosti z pohledu různých ekonomů. S výjimkou Adama Smithe, který byl zastáncem specializované výroby a dělby práce, všichni citovaní ekonomové považují soběstačnost za ideál národní ekonomiky. Autor v závěru uvádí také různé metody ochranářské politiky.

(Čurdová Ivana)

Inflace a deflace
Název: Inflace a deflace
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: daně, deflace, hospodářská politika, inflace, kurz koruny, poválečné hospodářství, příjmy, válečný průmysl
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha Inflace a deflace je napsána velmi kriticky. Rašín kritizoval hlavně státní politiku, hospodářskou politiku i poválečnou politiku. V celé knize se zabývá spíše inflací a jejími příčinami než deflací.

(Kopáček Jiří)

Nařízení proti zastavování továrních podniků
Název: Nařízení proti zastavování továrních podniků
Autor: Sottner, Bohumil
Klíčová slova: hospodářská politika, hromadné propouštění, přerušení výroby, zastavení výroby
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor popisuje opatření z roku 1934 proti zastavování (myšleno přerušování) výroby továrních podniků a proti hromadnému propouštění zaměstnanců těmito podniky. Diskutuje vliv nařízení na hospodářství, přičemž dochází k závěru, že z hospodářského hlediska je nařízení nevhodné, protože poškozuje zaměstnance ve větší míře, než jim pomáhá.

(Šubrt David)

O naši hospodářskou, zvláště průmyslovou politiku
Název: O naši hospodářskou, zvláště průmyslovou politiku
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: hospodářská politika, mezinárodní obchod, zbrojení
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor opisuje úpadok hospodárskej a priemyslovej politiky a možné riešenia, ktoré by mali zlepšiť životnú a duševnú úroveň.

(Vyoral Martin)

O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930
Název: O vývoji a stavu našeho hospodářství v roce 1930
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: hospodářská krize, hospodářská politika, protekcionismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Rudolf Hotowetz v publikaci popisuje hospodářskou situaci Československa na poč. 30. let 20. století. Tehdejší nepříznivou ekonomickou situaci vnímá jako důsledek hospodářské krize a přitom zdůrazňuje, že krize nebyla způsobena Evropou. Tehdejší hospodářskou krizi považuje za krizi z nadvýroby. V této souvislosti popisuje hospodářské procesy, které tehdejší krizi předcházely a takové procesy, které později krizi provázely, tedy samotné důsledky krize.

(Vaniš Miloš)

Obilní politika ve válce
Název: Obilní politika ve válce
Autor: Viškovský, Karel
Klíčová slova: hospodářská politika, intervence státu, obilní politika, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Autor se zde zabývá otázkou zásobování obyvatelstva obilím, akcentuje nutnost intervence státu do rozdělování, zároveň se však nevyhýbá ukazováním chyb některých státních rozhodnutí.

(Vlček Tomáš)

Práce, peníze a politika
Název: Práce, peníze a politika
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Greshamův zákon, hospodářská krize, hospodářská politika, majetková daň, měnová politika, sociální reforma
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Autor se zabývá stavem československé ekonomiky ve 20. a 30. letech 20. století. Analyzuje řešení důsledků hospodářské krize v tehdejším Československu. Vyvrací mnoho teorií a akcí provedených tehdejšími politiky. Radí a navrhuje dokonalejší léčbu. Zpočátku se zabývá teorií obchodní bilance, jíž samotnou odmítá. Poté se věnuje měnové politice, kde hodnotí hlavně pokusy o ozdravění měny. Zabývá se i tím, co vlastně peníze pro společnost znamenají a co jsou ve své podstatě. Peníze se pak prolínají do sociální části, kde řeší vykořisťování pracovníků.

(Syrochmanová Hana)

Problémy hospodářské politiky
Název: Problémy hospodářské politiky
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: hospodářská politika, válečné hospodářství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Antonín Basch v článku shrnuje problémy hospodářské politiky, které nastaly po válce. Průmysl fungoval pro potřeby války nebo stál bez surovin, a za takových poměrů vznikl náš stát a naše hospodářská politika.

(Sobotková Kateřina)

Tři roky finanční politiky
Název: Tři roky finanční politiky
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: daně, deflace, Finanční politika, hospodářská politika, měna, rozpočet, státní dluh
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Jedná se o stručnou charakteristiku hospodářské politiky od konce roku 1925 až po rok 1928. Engliš se nejpodrobněji zabývá problémy: řešení projevů deflace z roku 1925, ustálení měny, snížení nezaměstnanosti a zároveň zvýšení platů a to vše převážně pomocí pobídek pro firmy. Mezi další témata patří především konsolidace státního rozpočtu, celková restrukturalizace a snížení nákladů státu.

(Bejdová Markéta)

Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Název: Úvod do národního hospodářství, finanční vědy a statistiky
Autor: Zeman, František
Klíčová slova: burza, daně, dopravní politika, hornictví finanční věda, hospodářská politika, hospodářská teorie, obchodní politika, peníze, průmyslová politika, sociální politika, statistika, úvěr, zemědělská politika
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:

Kniha je učebnicí základů z oblasti hospodaření, finanční vědy a statistiky. Je rozdělena do čtyř částí, kde jsou vysvětleny pojmy, teorie, jejich zástupci, popis práce orgánů a institucí i úprava v zákonech.
První část s názvem Hospodářská teorie obsahuje vylíčení jednotlivých teorií, dále se pak věnuje oblasti výroby a spotřeby, popisuje historii peněz a úlohu cedulové banky, rozebírá problematiku úvěru a jeho druhy, vysvětluje, jak funguje burza.
V Hospodářské a sociální politice nás autor seznamuje se základy různých druhů politik, jako je politika zemědělská, průmyslová, obchodní, dopravní nebo sociální.
V části Finanční věda se věnuje hospodaření finančních...

Věda národohospodářská a soukromohospodářská
Název: Věda národohospodářská a soukromohospodářská
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: hospodářská politika, národohospodářská věda, soukromohospodářská věda, zemědělské podnikání
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1913
   
Abstrakt:

Článek vypovídá o pokusech vytvořit vedle vědy národohospodářské také vědu soukromohospodářskou. Jsou vytýčeny rozdíly a převážně také společné rysy obou věd. Autor se v článku domnívá, že budovat vědu soukromohospodářskou v protikladu s národohospodářskou nemá opodstatnění, neboť tehdejší teorie národohospodářská v sobě zároveň nauku soukromohospodářskou uzavírá.

(Trnovská Zuzana)