SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Horníci v osnově zákona o pojištění sociálním
Název: Horníci v osnově zákona o pojištění sociálním
Autor: Winter, Lev
Klíčová slova: horníci, hornická pokladna, pojištění, sociální pojištění
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článek doktora Wintera podrobně popisuje problematiku pojištění horníků na počátku 20. století. Nejdříve byli dělníci pojištěni u svých pokladen, které patřily majitelům dolů, a tím měli velké výhody oproti normálním dělníkům, kteří pojištěni nebyli vůbec. Poté bylo ovšem zavedeno pojištění dělníků, ale horníci zůstali u svých pokladen. Netrvalo dlouho a horníci si všimli toho, že pojištění dělnické, státní, je výhodnější než to jejich. Proto začali agitovat pro zrušení pokladen a zavedení státního pojištění hornictva. Odpovědí jim mělo být usnesení z  3. 11. 1908, které je v článku podrobně popsané a které oblast pojištění horníků upravovalo...

Stanovení maximálních cen a zákaz vývozu uhlí
Název: Stanovení maximálních cen a zákaz vývozu uhlí
Autor: Schuster, Václav
Klíčová slova: cena uhlí, horníci, stávka, vývoz uhlí
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Popisuje nedostatek uhlí způsobený stávkou uhlokopů a navrhuje řešení této krize a opatření aby se tato situace neopakovala. Jako návrhy jsou uváděny především stanovení maximální ceny, zákaz vývozu nebo v krajním případě zestátnění uhelných dolů. U všech návrhů jsou diskutovány výhody a nevýhody.

Koudelka Tomáš