SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nezaměstnanost a podpůrná péče v Československu
Název: Nezaměstnanost a podpůrná péče v Československu
Autor: Nečas, Jaromír
Klíčová slova: gentský systém, Nezaměstnanost, podpůrná péče, státní stravovací akce, životní minimum
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1938
   
Abstrakt:

Práce se zabývá nezaměstnaností a systémem podpůrné péče v Československu ve 30. letech 20. století. Nečas se zde věnuje statistice nezaměstnanosti a některým problémům, jako např. problému sezónních dělníků nebo přestárlých uchazečů o zaměstnání.

(Bartolomová Lucie)

Pět let sociální politiky
Název: Pět let sociální politiky
Autor: Brügel, Johann Wolfgang
Klíčová slova: gentský systém, nezaměstnanost, podpora, pojištění, sociální péče
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1935
   
Abstrakt:

Vláda, která nastoupila v prosinci 1929, spadá časově téměř do doby, kdy dochází k těžké hospodářské a agrární krizi. K datu 28.2.1933 bylo v ČSR 920 tis. nezaměstnaných, obstarávání práce bylo tedy v popředí sociální péče státu. Autor se zabývá některými kroky, které vláda učinila.
     Důležitým bodem bylo zlepšení gentského systému. Délka vyplácené podpory byla v r. 1930 prodloužena z 13 na 26 týdnů, výměra státního příspěvku byla stanovena na 18 Kč na den. Byly vypláceny mimořádné podpory v nejvíce postižených výrobních odvětvích (textil, sklo, kovoprůmysl)...