SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Mravní názory Adama Smitha
Název: Mravní názory Adama Smitha
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: Adam Smith, etika, skotské osvícenství, teorie mravních citů
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1915
   
Abstrakt:

Kniha pojednává o díle „Teorie mravních citů“ Adama Smitha. Jsou zde předloženy a diskutovány Smithovy názory na etiku.
Obrovský vliv „Bohatství národů“ způsobil, že Adam Smith je znám především jako „otec ekonomie“, kdežto jako morální filosof je již znám méně; přesto ho Macek ve své studii neváhá označit za nejslavnějšího mravouka anglického 18. století – nepřímo tedy klade Smithovo dílo z oblasti etiky např. před díla Johna Lockea či Davida Humea...

Weddigenova sociologická teorie hospodářská
Název: Weddigenova sociologická teorie hospodářská
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: estetika, etika, hospodářská teorie, sociální vědy, teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1929
   
Abstrakt:

Kritický článek zaměřený na Weddigenovo učení, snaha o prokázání neudržitelnosti jeho myšlenkových konstrukcí. Rozbor a kritika názorů na vědy přírodní, sociální či duchové. Weddigenova hospodářská teorie není teleologická, v podstatě celá kritika stojí i padá na správnosti jeho názoru o podstatě teleologie. Rozebírá se zde princip identity, každé rozumné lidské jednání má stránky etické, estetické, politické i hospodářské. Autor zde zaujímá kritické stanovisko k Weddigenovu dílu.

(Novák Martin)