SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 2, Výbor statí z nauky národohospodářské
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 2, Výbor statí z nauky národohospodářské
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Česká akademie, deflace, dvojitá měna, emise, Hlávka Josef, mincovní soustava, náprava měny, Národohospodářský ústav, státovky, stříbrná měna, stříbro, Wiehl Antonín, zlatá měna
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, A. Hlávka a Wiehl.In Albín Bráf Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s. 169-178
Autor rozebírá poslední vůle Josefa Hlávky a Antonína Wiehla, kteří se rozhodli poskytnout finanční podporu českým a slovenským vědcům a umělcům. Výnos z Hlávkovy nadace má být rozdělen mezi Českou akademii, Národohospodářský ústav a Studentské koleje v poměru 58,5:20:21,5. Výnos z Wiehlova fondu má být každoročně stejnými částkami rozdělen na podporu výzkumů v oboru přírodních věd a na podporu technických vynálezů Čechů a Slováků.

Svatošová Simona

BRÁF, Albín. O nápravě naší měny. In  Albín Bráf - Život a dílo...

Dvojitá měna papírová a zvýšení peněžní jednotky
Název: Dvojitá měna papírová a zvýšení peněžní jednotky
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: bimetalismus, český frank, dvojitá měna, stabilizace koruny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Text řeší, jak se dostat z valutové krize. Autor nevěří, že se situace pozvolně vyřeší sama, a navrhuje řešení cestou státního zásahu. Cestu k povznesení hodnoty peněz na předválečnou úroveň vidí přes zavedení nové vyšší peněžní jednotky, a to franku, který by byl ku koruně v poměru 1:10. Prospěch tohoto kroku Horáček vidí především ve snadné realizaci a
v psychologické výhodě - lidé by si znovu začali peněz vážit. Zavedení papírové dvojité měny vnímá jako prostředek k nápravě měny, cílem cesty by bylo navázání franku na zlato, tedy stabilizace měny. Na závěr konstatuje, že cesta k ozdravení měny bude obtížná, avšak méně bolestivá než nečinnost.

(Marková Tereza)