SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Problém stabilní měny: měna a konjunktura
Název: Problém stabilní měny: měna a konjunktura
Autor: Čechrák, Cyril
Klíčová slova: cenová hladina, cenové cykly, cenový index, ceny, měna, stabilní měna, tabelární měna, úvěrová teorie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá cenovou stabilizací, která není základním nosným problémem. Nosným problémem je konjunkturální teorie, ale není správné se pouštět do hledání správné konjunkturální teorie, protože ekonomie jako věda má být vědou pasivní, má pouze dané jevy pozorovat a popisovat.

(Havlínová Nikola)

Revise indexu velkoobchodních cen
Název: Revise indexu velkoobchodních cen
Autor: Režný Stanislav
Klíčová slova: cenový index, index velkoobchodních cen, revize indexu
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor se zabývá metodami a postupy tvorby cenových indexů a aplikuje je nadcházející revizi cenových indexů v Československu. V úvodu popisuje metody dosavadního sestavování cenového indexu, a dále formuluje obecné zásady revize indexu. V hlavní části článku se věnuje otázkám, které statky do indexu zařadit a jaké metody vážení k sestavení použít. V každé části porovnává dosavadní praxi s mezinárodně používanými metodami. V závěru doporučuje, aby byl index cen věrným portrétem hospodářství země, a formuluje doporučení pro jeho revizi.

(Vávra Jan)

Světový vzestup velkoobchodních cen
Název: Světový vzestup velkoobchodních cen
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: Anglie, Cenový index, Československo, Francie, inflace, Německo, USA
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Autor opisuje v článku cenový vývoj Anglicka, Nemecka, Francúzka, USA, ČSR a Japonska v rokoch 1920 až 1936. Predpokladá, že naďalej potrvá vzostupný cenový pohyb.

(Vyoral Martin)

Změny v cenách velkoobchodních a jejich měření
Název: Změny v cenách velkoobchodních a jejich měření
Autor: Šauer, Leopold
Klíčová slova: cenová disperse, cenový index, geometrický průměr, index citlivých cen, medián, skupiny cenové, střední hodnota, velkoobchodní ceny
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Autor v této knize provádí kvantitativní analýzu v cenové oblasti Rakouska-Uherska a posléze Československa. Popisuje a porovnává řadu stávajících i vlastních cenových indexů, pomocí nichž je demonstrován cenový vývoj v čase, vliv jednotlivých ekonomických faktorů na cenové indexy či vývoj indexů samotných. Rovněž je prováděna komparace vývoje cenových indexů v Anglii a Rakousku-Uhersku, a to jednak z pohledu rozdílné ekonomické situace a také z pohledu předválečného a poválečného období...