SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářské sblížení evropských států
Název: Hospodářské sblížení evropských států
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: celní unie, hospodářské společenství, integrace, sblížení Evropy, Společný trh
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Přednáška pojednává o nezbytnosti integrace Československé republiky s okolními státy. Vytvoření evropské celní unie pro budoucí pozitivní hospodářský vývoj. Snaha o maximální prosperitu. Reálné obchodní bilance tehdejší doby, soudobá exportní a importní pozice ČSR. Srovnání s USA, Velkou Británií či s Balkánem.

(Mühlhans Jan)

Možnost hospodářského sblížení bez celních unií
Název: Možnost hospodářského sblížení bez celních unií
Autor:
Klíčová slova: celní unie, clearingový systém, clo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

V textu můžeme najít názor, že celní unie u států s odlišnými národy není možná, jelikož může vést k sociálním nepokojům a je neudržitelná. Také kvůli nevyrovnané platební bilanci států je neudržitelná a nejlepší řešení je clearingový systém, založený na vyrovnávání platebních bilancí a jisté solidaritě (např. snižování cel je dobrá věc pro mezinárodní obchod).

(Voleman Jakub)

Obchodně politický význam celní jednoty
Název: Obchodně politický význam celní jednoty
Autor: Deyl, Jan
Klíčová slova: celní jednota, celní sazebník, celní unie, tvorba ceny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1940
   
Abstrakt:

Celní zapojení Protektorátu k 1. 10. 1940 se stalo poměrně často komentovaným tématem vzhledem ke změnám, které přineslo pro protektorátní ekonomiku. Tímto tématem se zabývá i autor článku Obchodně politický význam celní jednoty. Než mohlo k celnímu zapojení dojít, bylo třeba vytvořit podmínky, které by tuto změnu usnadnily. Autor označuje zmíněné přípravy za dostatečné a včasné, všichni se jim mohli přiměřeně uzpůsobit. Tyto přípravy se neuskutečňovaly jen v rámci vztahu Protektorátu k Říši, ale bylo nutné upravit i relace k ostatním státům. Deyl zmiňuje vládní nařízení z 27. 9...

Snahy o celní unii Rakousko-Uherska s Německem
Název: Snahy o celní unii Rakousko-Uherska s Německem
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: celní ochrana, celní unie, Eulenburg, Eulenburg, Gustav Schmoller, Liszt, Naumann, Německo, obchodně-politická, Philippovich, Rakousko-Uhersko, Spiethoff, Wolf
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Článek pojednává o vytvoření celní unie mezi Rakousko-Uherskem a Německem. Autor se zaobírá politikami uplatňovanými na území obou států, celními uniemi, které se vyskytovaly v Evropě v 19. století, zámořskými koloniemi a názory ekonomů a myslitelů na tuto problematiku. Z nejdůležitějších bychom mohli zmínit Spiethoffa, Eulenburga, Liszta, či Schmollera.

(Charvátová Kristýna)