SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dnešní krise agrární
Název: Dnešní krise agrární
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: agrární krise, latifundie, pachtýř, rolník, zadluženost
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek popisuje hospodářskou situaci v dané době (konec 19. století), rozdělení obyvatelstva pracujícího v jednotlivých odvětvích, přičemž nejvíce lidí pracovalo v zemědělství a průmyslu. Autor zdůrazňuje důležitost prostých obyvatel (dělníků, rolníků) a tehdejšího velkého rozvoje zemědělství a pokroků v něm dosažených v předešlé době. Poté se autor věnuje rozboru jednotlivých příčin agrární krise (hospodářskými, sociálními i jinými). Pozornost je zde zaměřena na pokles cen obilí a na příčiny tohoto poklesu, přičemž se autor vrací až do 30. let 19. století (zdvojnásobení nákladů na produkci obilí a současný výrazný pokles cen)...

K otázce kartelové
Název: K otázce kartelové
Autor: Hořínek, Vojtěch
Klíčová slova: agrární krise, cukrovarnictví, kartel
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

Článek byl psán jako reakce na článek v prvním čísle Obzoru Národohospodářského. Autor tohoto článku uvádí k původnímu článku několik vlastních názorů a poznámek. Obecně je zde vysvětleno, co je to kartel a co je jeho znakem. Autor zpochybňuje, že se v dané situaci (cukrovarnictví v době agrární krise), o níž bylo hovořeno v prvním článku, jedná o kartel a odůvodňuje svá tvrzení.  V závěru autor dokazuje na příkladech (konkrétních cenách cukrové řepy) svá tvrzení.

(Havlíček Jan)