SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Boj proti liberalismu
Název: Boj proti liberalismu
Autor: Hořínek, Vojtěch
Klíčová slova: absolutní princip, liberalismus, svoboda
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1897
   
Abstrakt:

Jedná se o reakci na stejnojmenný článek Albína Bráfa (Obzor národohospodářský, 1897, č. 1, 5, s. 1-5, 73-74), zejména však na některá tvrzení z něj. Např. na myšlenku, že liberalismus jako absolutní princip náleží historii, Hořínek říká, že liberalismus nikdy nemohl být pojímán jako absolutní, protože člověk je relativní bytostí a tudíž se nemůže řídit nějakými principy absolutně. Dále se zastavuje u myšlenky, že liberalismus požaduje dobro všech, avšak to prý mohou požadovat i neliberálové, ale důležitější je zajistit svobodu jednoho sahající až tam, kde začíná svoboda druhého...