SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Moratórium Hoover a plán Young
Název: Moratórium Hoover a plán Young
Autor: Krno, Ivan
Klíčová slova: finanční krize, Hooverův plán, válečné reparace, Youngův plán
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Článek se věnuje válečnému vyrovnání na základě Youngova plánu. 20. ledna 1930 podepsali v Hagu zástupci Německa a reparačních věřitelů úmluvu o nové úpravě válečných závazků Německa, kterou se představitelé Německa zavázali dodržet a platit anuity určené novým tímto plánem. Již 20. června 1931 však prezident Hoover navrhl roční odklad všech plateb, což se týkalo jak pohledávek vůči Německu, Spojeným státům a Anglii, ale i pohledávky Anglie a Francie vůči Československu, Polsku, Rumunsku, Jugoslávii a Řecku...

Nová úprava reparací podle Youngova plánu
Název: Nová úprava reparací podle Youngova plánu
Autor: Basch, Antonín
Klíčová slova: B.I.S., banka pro vyrovnávání mezinárodních platů, Dawesův plán, válečné reparace, Youngův plán
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Přednáška je neocenitelným zdrojem cenných informací týkajících se německých poválečných reparací. Podrobně je zde rozepsán vývoj poválečných názorů na reparace, Dawesův plán a Youngův plán pomoci německému hospodářství. Dále článek pojednává o zřízení a principech fungování Banky pro vyrovnávání mezinárodních platů (B.I.S.).

(Tišl Zdeněk)