SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Řeka svobodná, ale pro cizince
Název: Řeka svobodná, ale pro cizince
Autor: Baťa, Tomáš
Klíčová slova: Baťa, Labe, lodní monopol, splavnost, Vltava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Článek významného českého podnikatele, informuje nás o přístupnosti Labe a Vltavy všem národním příslušníkům. Je však omezena existence paroplavby, z důvodu problematického vymezení vlastnických vztahů. Byla zdůrazňována důležitost soukromého vlastnictví a zainteresovanost na zisku a svobodě.

(Tesarčíková Aneta)

Střední Vltava
Název: Střední Vltava
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Vltava
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1903
   
Abstrakt:

V této „obžalobě“ se autor snaží vzbudit zájem investorů a státu a oblast okolo Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Prahou, protože v r. 1903 byl tento kraj velice zanedbáván a přehlížen a neexistovala v podstatě ani pořádná plavební cesta.
Na druhou stranu však tento kraj disponoval přírodními krásami. Jsou zde popsány důvody úpadku této krajiny a rámcově nastíněny možnosti, jak dosáhnout rozvoje. Také je však otázka, jestli se tento článek dostal do těch správných rukou.

Týř Pavel