SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Několik dat o hospodářských a sociálních poměrech pražských
Název: Několik dat o hospodářských a sociálních poměrech pražských
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: daň činžovní, peníze, Praha
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1905
   
Abstrakt:

Zpráva týkající správy Prahy a jejího okolí. Po historickém úvodu popisujícím rozšiřování hranic města související se zvýšením počtu Pražanů. V článku se zabývají efektivním správou města. Popisují současné fungování, Ústřední správu, která čtvrtím vzhledem k jejich odlišnostem poskytuje určitou míru autonomie. Nicméně neefektivně řeší daň činžovní (vlastníci domů na předměstí, okresní přirážky). Porovnává náklady, které by s sebou přinesla jednotlivá řešení změny při stanovování výběru daně činžovní vzhledem k poloze dané nemovitosti.

(Kopecká Lenka)

Několik pohledů na hospodářské a sociální důsledky asanace Josefova
Název: Několik pohledů na hospodářské a sociální důsledky asanace Josefova
Autor: Svoboda, Emil
Klíčová slova: asanace, Josefov, Praha
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

V úvodu článku nás autor krátce zasvěcuje do historie Josefova. Pokračuje statí zaměřující se na strukturu tehdejších měst. Blíže charakterizuje strukturu Starého Města a Josefova. Upozorňuje na nuzné poměry, které v Josefově vládly a dále pak na problémy s chudinou při asanaci této oblasti. Autor popisuje výstavbu nových domů a jejich pozitivní vliv na budoucnost Josefova.

(Švorc Martin)