SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O vývoji sociálního myšlení v Československu
Název: O vývoji sociálního myšlení v Československu
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Mezinárodní kongres sociální politiky 1924, národní hospodářství, sociální myšlení
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Jedná se o proslov v zahajovacím sezení mezinárodního sjezdu sociální politiky v Praze dne 2. října 1924. Autor objasňuje, proč byla Praha vybrána jako sídlo tohoto mezinárodního kongresu. Československá republika podle něj patří k nejprůmyslovějším evropským státům. Zdůrazňuje nejen hospodářský vývoj, ale především nemálo důležitý vývoj sociálněpolitický. Dále autor objasňuje, jak se vyvíjelo sociální myšlení, a zmiňuje nejvýznamnější sociální myslitele chronologicky od historických po v té době současné.

(Sedlická Monika)

Sociální péče v Československé republice
Název: Sociální péče v Československé republice
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Mezinárodní kongres sociální politiky 1924, sociální péče, sociální pojištění, sociální politika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Jedná se o referát pro mezinárodní kongres sociální politiky v Praze v říjnu 1924. První část se zabývá prvním základním pilířem sociální péče – zákonnou dělnickou ochranou. 2. část pak druhým základním pilířem – dělnickým (sociálním) pojištěním. Dále je popisována péče o nezaměstnané, válečné poškozence, děti a osoby jinak bezmocné, péče bytová a družstevní.

(Sedlická Monika)

Související autoři

více o hledání