SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
K nápravě měny ve státě československém
Název: K nápravě měny ve státě československém
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: Československo, měna, měnová reforma, Rakousko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

V článku se zabývá měnovou situací v zemi před a po válce. Sleduje také vývoj měny v bývalém Rakousku. Klade si dvě hlavní otázky: zda je možné zůstat u stavu, jaký nám měna nabízí, nebo musíme usilovat o dosažení změny, a jakými prostředky lze k tomuto cíli nejsnáze dojít.

(Sobotková Kateřina)

Kurs naší koruny v prvním roce československé republiky
Název: Kurs naší koruny v prvním roce československé republiky
Autor: Karásek, Karel
Klíčová slova: Československo, devizové kurzy, koruna, měna, měnová reforma
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Karásek se v článku zabývá vývojem koruny po první světové válce. Základem pro vývoj kursu se po válce stává osamostatnění české měny a také Rašínova měnová reforma, jejíž opatření a důsledky Karásek rozebírá. Dále se věnuje kurzu koruny, devisám a cenové úrovni a dochází k závěru, že mezi nimi vznikl nepoměr.

(Sobotková Kateřina)

Můj finanční plán
Název: Můj finanční plán
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: cedulová banka, kolkování bankovek, kurz koruny, měna, Měnová reforma, státní dluh, státní rozpočet, státovky, zlatý poklad
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1920
   
Abstrakt:

Kniha Můj finanční plán od Aloise Rašína se zabývá kroky, které první československá vláda provedla v oblasti měnové a fiskální politiky. Rašín, který v této vládě zastával post ministra financí, uvádí jednotlivé důvody, které ho k těmto krokům vedly. Hlavním bodem jeho finančního plánu je vytvoření nové měny. Tato měna má být výsledkem hospodářského života a má vyjít do oběhu na základě potřeby hospodářství národního, nikoli hospodářství státního.
     První krok byl odpoutání tehdejších bankovek od bankovek Rakousko-uherské banky. To proběhlo okolkováním bankovek, které se nacházely na území Československa...

Rašínova reforma měny
Název: Rašínova reforma měny
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: kolek, majetková daň, měnová reforma, Rakousko-Uhersko, Rašín
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

Autor diskutuje potřebnost a nevýhody Rašínovy reformy.

(Vlček Martin)