SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Několik pohledů na hospodářské a sociální důsledky asanace Josefova
Název: Několik pohledů na hospodářské a sociální důsledky asanace Josefova
Autor: Svoboda, Emil
Klíčová slova: asanace, Josefov, Praha
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1910
   
Abstrakt:

V úvodu článku nás autor krátce zasvěcuje do historie Josefova. Pokračuje statí zaměřující se na strukturu tehdejších měst. Blíže charakterizuje strukturu Starého Města a Josefova. Upozorňuje na nuzné poměry, které v Josefově vládly a dále pak na problémy s chudinou při asanaci této oblasti. Autor popisuje výstavbu nových domů a jejich pozitivní vliv na budoucnost Josefova.

(Švorc Martin)

Související autoři

více o hledání