SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
O novém zákoně o splatnosti daní, o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z daní a poplatků
Název: O novém zákoně o splatnosti daní, o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z daní a poplatků
Autor: Meissner, Emil
Klíčová slova: Daňová soustava, úroky
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Autor podrobně rozebírá uvedený zákon a upozorňuje na jeho chyby, nejednoznačné formulace a ostatní pasáže, které by v budoucnu špatným pochopením mohly přinášet újmu hospodářským subjektům. Zároveň u většiny těchto chyb navrhuje, jakým způsobem by je bylo vhodné upravit a odstranit.

(Sečkár Antonín)

O tak zvaných daňových zásadách
Název: O tak zvaných daňových zásadách
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: daň, daňová soustava, egoismus, progresivní daň, přesouvání daně, únosnost daně
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Text se zabývá daňovou problematikou. První část je zaměřena na únosnost daní na příkladu daně důchodové. Autor je zde zastáncem daňové progrese s argumentem, že ta působí nejmenší škodu. Další část se zabývá souvislostí mezi daněmi a politikou. Tu definuje jako politický boj o podobu daňové soustavy. V závěrečné části se autor zabývá pružností a přesouváním daní. Hlavním tématem je přesun zdanění z živnostníka či plátce daně na koncového zákazníka

(Opršal Petr)

Podíl obchodu v konjunkturní politice
Název: Podíl obchodu v konjunkturní politice
Autor: Munk, František
Klíčová slova: daňová soustava, hospodářská krize, konjunktura, kooperace, maloobchod, obchod, plánovitá ekonomika, racionalizace, sociální otázka, velkoobchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Publikace se zabývá otázkou důležitosti obchodu v moderním hospodářství. Autor článku chápe obchod jako spojnici mezi výrobou a spotřebou, přičemž nepochybuje o jeho důležitosti. Soustředí se na roli obchodu  při vzniku hospodářské krize a domnívá se, že je jeho role v podstatě procyklická. Od této teze dochází k závěru, že hospodářské cykly je třeba vyhlazovat působením silné úlohy státu v hospodářství. Autor ve své publikaci dále klade silný důraz na racionalizaci celé ekonomiky a volá po silných vůdcích, kteří by se měli této role zhostit.

(Tišl Zdeněk)

Rozdělení přímých daní v daňové soustavě Česko-Slovenska
Název: Rozdělení přímých daní v daňové soustavě Česko-Slovenska
Autor: Berák, Jaromír
Klíčová slova: Československo, Daň přímá, daňová soustava, důchodová, nepřímá, výnosová
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Autor v článku pojednává o složkách přímých daní tehdejší doby, kterými jsou daně výnosové a daně důchodové a obhajuje jejich existenci. Zabývá se krátce vývojem těchto daní a upozorňuje především na důležitou roli daně důchodové, která byla zavedena až později.

(Helanová Tereza)